2020-01-29 Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Obwieszczenie GDOŚ w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji znak: DOA-WSzOP.512.23.2019.EDA.6 z dnia 16 styczna 2020 r.