22-07-22 Informacja o wszczęciu postępowania (2)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych


Tczew, 2015-07-22

WR.6341.25.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, z późn. zm.) oraz art.127 ust.6 i art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z 13 lipca 2015 r. (wpływ: 15 lipca 2015 r.)

Wnioskodawca: Gemalto Spółka z o.o.

                          ul. Skarszewska 2

                          83-110 Tczew

w sprawie: wydania  pozwolenia  wodnoprawnego na wprowadzanie - do eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie - miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych (zawierających azot amonowy i fosfor ogólny) w ilościach: Qd śr=40 m3, Qh max=5 m3, Qr max=14000 m3, powstających na terenie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 165/16, obręb 5 Tczew.

W związku z powyższym informuję, że w terminie do 5 sierpnia 2015 r., w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie, przy ul. Piaskowej 2 (II p., pokój nr 207) w godz. 800- 1500 (w czwartki do 1530, w piątki do 1330) można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi, wnioski i inne dowody dotyczące przedmiotowej sprawy.

z up. STAROSTY

Adam Klimczak

Członek Zarządu