2020-04-01 Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z 27 marca 2020 r.


Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 27 marca 2020 r. zawiadamiające o wydaniu opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych".