2019-03-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku


Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego, w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych, polegających na przywróceniu warunków siedliskowych obszaru wodno-błotnego w Szczerbięcinie, gm. Tczew