Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Tczewie jest Powiat Tczewski reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew.

Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Tczewie jest Kamila Wiśniewska. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych to: inspektor@powiat.tczew.pl

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu realizacji przez Powiat Tczewski obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba zbierania dodatkowych danych osobowych zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 ww. Rozporządzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:

  • osoby upoważnione przez Starostę Tczewskiego – pracownicy Starostwa i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może dana osoba skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Piotr Kujawski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Kamila Wiśniewska (2018-05-24)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2018-05-24 15:38:34)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2018-06-06 07:55:03)
Odpowiedzialny za treść:
Kamila Wiśniewska
2018-05-24 15:38:34 Utworzenie
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-05-24 15:40:18 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-06-06 07:55:03 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Piotr Kujawski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Kamila Wiśniewska (2018-05-24)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2018-05-24 15:38:34)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama