Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Dane na temat majątku oraz dochodów spółki wg stanu na dzień 31.12.2015

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki Szpitale Tczewskie S.A. na dzień 31.12. 2015 r. wynosił 22.922.350 zł i dzielił się na 388.447 akcji na okaziciela serii A oraz 70.000 akcji na okaziciela serii B, po 50,00 zł każda akcja. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Powiat Tczewski.

 

 

Według zatwierdzonego w dniu 7 czerwca 2016 r. sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. aktywa zamknęły się sumą 56.583.240,08 zł, z tego aktywa trwałe 46.197.778,44 zł, a aktywa obrotowe 10.385.461,64zł.

 

Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje wzrost funduszu własnego o kwotę 2.661.630,43 zł.

 

 

Dochody spółki

Według zatwierdzonego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 838.369,57 zł, a rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.594.912,03 zł.

 

 

Niepublikowane w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki  lub na stronie internetowej Szpitali Tczewskich S.A. www.szpitaletczewskie.pl

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Alicja Szczepińska-Mian (2016-07-01 11:25:54)
Odpowiedzialny za treść:
Alicja Szczepińska-Mian
2016-07-01 11:25:54 Utworzenie
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
Wprowadzający:
Alicja Szczepińska-Mian (2016-07-01 11:25:54)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama