Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Dane na temat majątku i dochodów spółki wg stanu na dzień 31.12.2015

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 22.922.350 zł i dzielił się na 388.447 akcji na okaziciela serii A po 50,00 zł każda akcja oraz 70.000 akcji na okaziciela serii B po 50 zł każda akcja.

Według zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. aktywa zamknęły się sumą 56.583.240,08 zł,  z tego aktywa trwałe 46.197.778,44 zł, a aktywa obrotowe 10.385.461,64 zł.

Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje wzrost funduszu własnego o kwotę 2.661.630,43 zł.

Dochody spółki

Według zatwierdzonego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 838.369,57 zł,  a rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.594.912,03 zł.

Niepublikowane w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki  lub na stronie internetowej Szpitali Tczewskich S.A. www.szpitaletczewskie.pl 

 

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Alicja Szczepińska-Mian (2017-07-18 14:23:01)
Odpowiedzialny za treść:
Alicja Szczepińska-Mian
2017-07-18 14:23:01 Utworzenie
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
Wprowadzający:
Alicja Szczepińska-Mian (2017-07-18 14:23:01)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama