Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Dane na temat majątku i dochodów spółki wg stanu na dzień 31.12.2017

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosił: 24.422.350,00 zł i dzielił się na 388.447 akcji na okaziciela serii A po 50,00 zł każda akcja, 70.000 akcji na okaziciela serii B po 50 zł każda akcja,15.000 akcji serii C po 50 zł każda akcja oraz 15.000 akcji serii D po 50 zł każda akcja.

 

Według zatwierdzonego w dniu 20 czerwca 2018 r. sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r. aktywa zamknęły się sumą 54.704.168,05 zł, z tego aktywa trwałe 48.285.194,71 zł, a aktywa obrotowe 6.418.973,34 zł.

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.295.418,26 zł.

 

Dochody Spółki

Według zatwierdzonego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 2.045.418,26 zł, a rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 635.617,09 zł.

 

Niepublikowane w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki lub na stronie internetowej Szpitali Tczewskich S.A. www.szpitaletczewskie.pl

czytaj całość: Dane na temat majątku i dochodów spółki wg stanu na dzień 31.12.2017

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama