Kontrola w dn.2013.10.08-2013.11.15 z przerwami

Kontrola problemowa gospodarki finansowej w 2012 r. przeprowadzona przez inspektora w Zespole Kontrolnym Starostwa Powiatowego w Tczewie w Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu.


Załączniki