Kontrola w dn. 2013.07.02.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przez SSR  


Załączniki