Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP > KONTROLE > Kontrole 2012

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Kontrola w dn.2012.01.16-2012.01.20

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewózkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Kontrolą objęto dokumentację geodezyjną z lat 2009, 2010, 2011.

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.01.16-2012.01.20

Kontrola w dn.2012.03.08

Kontrola przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Tczewskiego przeprowadzona przez PUW w Gdańsku.

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.03.08

Kontrola w dn.2012.03.15

Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.03.15

Kontrola w dn.2012.03.14-2012.03.15

Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.03.14-2012.03.15

Kontrola w dn.2012.05.15-2012.05.16

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew".

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.05.15-2012.05.16

Kontrola w dn.2012.07.09-2012.07.18

Kontrola finansowa pozaplanowa w trybie zwykłym w Powiecie Tczewskim przeprowadzona przez PUW w Gdańsku. Temat kontroli: prawidłowość wydatkowania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2011 roku w ramach Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". 

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.07.09-2012.07.18

kontrola w dn.2012.10.11

Kontrola przeprowadzona przez PFRON Oddział Pomorski. Przedmiot kontroli: realizacja postanowień umowy nr WRR/000102/11/D z dnia 25.11.2011r. zawartej w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II"-obszar D.

czytaj całość: kontrola w dn.2012.10.11

kontrola w dn.2012.10.11 Nr 121/2012

Kontrola przeprowadzona przez PFRON Oddział Pomorski. Przedmiot kontroli: realizacja postanowień umowy nr WRR/000103/11/D z dnia 25.11.2011r. zawartej w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II"-obszar D.

czytaj całość: kontrola w dn.2012.10.11 Nr 121/2012

Kontrola w dn.2012.07.25-2012.08.10

Kontrola finansowa w trybie zwykłym w Powiecie Tczewskim przeprowadzona przez PUW w Gdańsku. Przedmiot i zakres kontroli: Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.07.25-2012.08.10

Kontrola w dn.2012.11.27-2012.12.11

Informacja pokontrolna Nr 95/P/1/12/I z kontroli realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej-ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G)-etap I". Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

czytaj całość: Kontrola w dn.2012.11.27-2012.12.11

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama