Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (rok szkolny 2019/2020)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości  oddania w najem  sali gimnastycznej o pow. 292m², z przeznaczeniem na zajęcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (rok szkolny 2019/2020)

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (rok szkolny 2019/2020)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości  wynajmu  powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (rok szkolny 2019/2020)

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”

Powiat Tczewski zaprasza do składania ofert wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

czytaj całość: Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06  Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008roku i uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.  w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza z siedzibą w Tczewie przy ul. Bałdowskiej 19 informuje o możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego  w ilości 7 m2 od 01.09.2019 r. Najemca zobowiązany będzie do wykonania wygrodzenia tej powierzchni ścianką z drzwiami wejściowymi i okienkiem podawczym. Szczegóły do uzgodnienia z wynajmującym.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Bałdowskiej 19 w Tczewie informuje o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w celu rekreacyjno-sportowym w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06  Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006r., zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.  w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd.  

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z 2 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309)

zawiadamia, że dnia 2 lipca 2019 r. na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na:

przebudowę ulicy Podgórnej w Tczewie w ramach zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Podgórna w Tczewie” na terenie dz. nr 296/2, 404, 542/2, 291/2, 441, 546/4, 402, 400 obręb ewidencyjny 8 [0008] jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Tczew, dnia 2 sierpnia 2019 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z 2 sierpnia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309)

zawiadamia, że dnia 2 lipca 2019 r. na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na:

przebudowę ulicy Krętej w Tczewie w ramach zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta w Tczewie” na terenie dz. nr 232, 16, 449, 229/2 obręb ewidencyjny 8 [0008] jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Tczew, dnia 2 sierpnia 2019 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny, od 02.09.2019r. do 30 czerwca 2020r.,  o powierzchni 8,85 mwyposażonego w instalację elektryczną 220 V,  zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października  2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.  

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuje, że postanowieniem nr WB.6740.12.6.2019 z dnia 24 lipca 2019 roku wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Tczewskiego z dnia 27 listopada 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 i art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I p., pokój nr 124, tel. 58 77 34 888.

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7. 30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

 Tczew, dnia 1 sierpnia 2019 roku  

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama