Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – drugie posiedzenie komisji

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż  na  posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r. przyznano dotację w wysokości 3.840,00 zł dla Stowarzyszenia „Szlaki Kulturowe” z siedzibą w Subkowach na realizację zadania pn.: Konferencja naukowa „Szlaki kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie”.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – drugie posiedzenie komisji

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2013 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż Uchwałą nr 117/454/13     z dnia16 maja 2013rokuprzyznano dotacje w wysokości 50 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  przewidzianych do realizacji w okresie od28 maja 2013rokudo31 grudnia 2013roku, następującym podmiotom:

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2013 roku

Komunikat Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 16 maja 2013

Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje, że w dniu 16 maja 2013 r. postanowił odstąpić od negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia akcji Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie i prowadzonych z firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

czytaj całość: Komunikat Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 16 maja 2013

Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem budynku magazynowego

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, zmienioną uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008r. i uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie informuje o zamiarze oddania w najem od 15.05.2013 r.  budynku magazynowego z przeznaczeniem na pomieszczenia garażowe jednostanowiskowe.

czytaj całość: Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem budynku magazynowego

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – pierwsze posiedzenie komisji

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż  na  posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. przyznano dotację w wysokości 3.209,04 zł dla Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet z siedzibą w Lignowach Szlacheckich na realizację zadania pn. >>„Biesiada nad Wierzycą”, która jest częścią projektu „Na cztery fajerwerki czyli objazdowe gotowanie połączone z organizacją pokazów, warsztatów, kursów i imprez promujących regionalną kuchnię oraz wydanie publikacji”<<.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – pierwsze posiedzenie komisji

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie pisemnego przetargu publicznego

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie informuje o sprzedaży w trybie pisemnego przetargu publicznego (zgodnie z Uchwałą Nr 22/81/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 05.05.2011 r.) zbędnego majątku ruchomego w postaci:
pięciu domków letniskowych niezwiązanych trwale z gruntem, będących własnością Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, posadowionych na działce nr ew.  169, obręb 9 Skarszewy nad jeziorem Borówno Wielkie.

czytaj całość: Ogłoszenie o sprzedaży w trybie pisemnego przetargu publicznego

Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tczewskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do wiadomości:
Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności  Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne

czytaj całość: Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, w związku z zamiarem ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2013. Spośród zgłoszonych kandydatur Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tczewie wskaże co najmniej dwie osoby, które wejdą w skład komisji konkursowej, zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013  przyjętym uchwałą Nr XXVIII/171/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia27 listopada 2012 roku.

czytaj całość: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Ogłoszenie w sprawie wynajmu hali przy Powiatowym Centrum Sportu

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08, Uchwałą nr XII/71/11 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Powiatowe  Centrum Sportu w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.02.2013 do dnia 31.08.2013  hali sportowej  z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz imprez pozasportowych takich jak wystawy, targi itp. PCS dysponuje również salką gimnastyczną z lustrami z przeznaczeniem na zajęcia fitness, tańca, itp.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie wynajmu hali przy Powiatowym Centrum Sportu

Ogłoszenie w sprawie zmiany godzin pracy PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmianie ulegną godziny pracy jednostki.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie zmiany godzin pracy PCPR

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama