Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2020/2021)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba   przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie  przyjmuje  oferty   na rok szkolny 2020/2021 na wynajem lokali użytkowych  z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, od poniedziałku do piątku do godz. 20.30  zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2020/2021)

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2020 (PCPR w Tczewie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej. Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.

czytaj całość: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2020 (PCPR w Tczewie)

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2020/2021)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie  przyjmuje  oferty   na rok szkolny 2020/2021 od poniedziałku do piątku do godz. 20.30. na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i  zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2020/2021)

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - rozwój kultury w powiecie tczewskim

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 10 września 2020 r. podjęto uchwałę Nr 106/312/2020  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne, zgodnie z którą przyznano Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Gniewie dotację w wysokości 7.200,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kociewie - przyjazna seniorom kraina kultury, wiedzy i integracji.

czytaj całość: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - rozwój kultury w powiecie tczewskim

Ogłoszenie w sprawie zamiaru wydzierżawienia sal w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie

Zgodnie z Uchwałą XVII/133/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku – zmieniającą Uchwałę Nr XV/117/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz Uchwały nr 79/236/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, ul. Parkowa 1 informuje o zamiarze wydzierżawienia Gdańskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Gdańsku od dnia 01 października 2020 roku 6 sal dydaktycznych oraz pomieszczenia na dziekanat.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie zamiaru wydzierżawienia sal w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – rozwój kultury w powiecie tczewskim

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 3 września 2020 r. podjęto uchwałę Nr 105/308/2020  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

czytaj całość: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – rozwój kultury w powiecie tczewskim

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwaly Nr 103/304/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego. Treść uchwały w załączeniu.

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama