Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06  Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008roku i uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.  w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza z siedzibą w Tczewie przy ul. Bałdowskiej 19 informuje o możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego  w ilości 7 m2 od 01.09.2019 r. Najemca zobowiązany będzie do wykonania wygrodzenia tej powierzchni ścianką z drzwiami wejściowymi i okienkiem podawczym. Szczegóły do uzgodnienia z wynajmującym.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Bałdowskiej 19 w Tczewie informuje o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w celu rekreacyjno-sportowym w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06  Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006r., zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.  w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd.  

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny, od 02.09.2019r. do 30 czerwca 2020r.,  o powierzchni 8,85 mwyposażonego w instalację elektryczną 220 V,  zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października  2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.  

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

czytaj całość: Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Ogłoszenie o konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zgodnie z uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024. 

czytaj całość: Ogłoszenie o konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024

Ogłoszenie w sprawie wynajmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną uchwałą nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz uchwałą nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostką organizacyjnym w trwały zarząd, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie 01.09.2019r. pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie wynajmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu lokali użytkowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie  przyjmuje  oferty na rok szkolny 2019/2020 na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, od poniedziałku do piątku do godz. 20.30  zgodnie z Uchwalą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu lokali użytkowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie przyjmuje  oferty   na rok szkolny 2019/2020 od poniedziałku do piątku do godz. 20.30. na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i  zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwalą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2019/2020)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama