Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 roku oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie informuje o możliwości  wynajmu  powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w roku 2018.

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Informacja o zawarciu umów najmu z obecnymi najemcami garaży przy Zespole Szkół Ekonimicznych w Tczewie

Zarząd Powiatu Tczewskiego wyraził zgodę na zawarcie umów najmu garaży z dotychczasowymi najemcami na okres 12 miesięcy  tj. od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,na warunkach określonych we wniosku  Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  z dnia  05 grudnia 2017 roku, z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy.

czytaj całość: Informacja o zawarciu umów najmu z obecnymi najemcami garaży przy Zespole Szkół Ekonimicznych w Tczewie

Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 bufetu prze hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08, Uchwałą nr XII/71/11 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Powiatowe  Centrum Sportu w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018  bufetu przy hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii, itp.

czytaj całość: Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 bufetu prze hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie

Informacja o wprowadzeniu zmian do konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dnia 20 kwietnia 2018 r., na mocy  uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 184/609/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., dokonano zmian w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego na lata 2018-2020. 

czytaj całość: Informacja o wprowadzeniu zmian do konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych w 2018 roku projektów

Zgodnie z uchwałą  Nr 184/604/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych w 2018 roku projektów. 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz w ramach projektu przewidziane są działania na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego planowane do realizacji  w okresie pomiędzy 45. dniem od dnia złożenia oferty a 31 grudnia 2018 r.

Konkurs prowadzony jest w trybie ciągłym, decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą na bieżąco, w terminie 45 dni od dnia złożenia oferty – do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia naboru (31 lipca 2018 r.). 

Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych w 2018 roku projektów

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 16 kwietnia 2018r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO 

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 poz. 149)   w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352)  zawiadamia, że na wniosek z dnia 27 marca 2018 roku, złożony przez Miasto i Gminę Gniew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr WB.6740.1.223.2018 z dnia 20 lutego 2018r. w zakresie zmiany zagospodarowania na terenie działek nr 1/1, 23/1, 54/1, 24/4 (arkusz 7), 10, 11, 23 (arkusz 9), 1, 29, 24/8, 30 (arkusz 10).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro,     pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-893).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30     

                                                                                                                        

 

 Obwieszczenie umieszcza się:

Tablice ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew

Tablice ogłoszeń – Gmina Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83 – 140 Gniew

Strona internetowa: www.bip.powiat.tczew.pl

Strona internetowa: www.bip.gniew.pl 

 

 

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 16 kwietnia 2018r.

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 11 kwietnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650)

zawiadamia, że dnia 28 marca 2018 r. na wniosek Gminy Pelplin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na:

przebudowę ulicy Bukowej w Rajkowach, na terenie działek nr 114, 87/8 obręb ewidencyjny Rajkowy [Nr 0007] jednostka ewidencyjna Pelplin – G [221404_5].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-891).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

Tablica ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Tablica ogłoszeń – Urząd Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Strona internetowa: www.bip.powiat.tczew.pl

Strona internetowa: www.bip.pelplin.pl

Tczew, dnia 11 kwietnia 2018 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania, w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 27/2, do jej udostępnienia, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napo

Działając na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.), Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowejinformuje o zamiarze wszczęcia postępowania, w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości do jej udostępnienia, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej. 

czytaj całość: Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania, w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 27/2, do jej udostępnienia, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napo

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

informatyk wsparcie informatyczne usługi it/a>