Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na przyznanie dotacji na powierzenie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego, Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłyną na konkurs. 

czytaj całość: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

Ogłoszenie w sprawie cen wynajmu powierzchni reklamowych na hali widowiskowo - sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (2018-2019)

Zgodnie z uchwałą NR XL VII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą  Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Powiatowe Centrum Sportu przy ul. Królowej Marysieńki 10 w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem powierzchni reklamowych na hali widowiskowo – sportowej z przeznaczeniem na banery reklamowe na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie cen wynajmu powierzchni reklamowych na hali widowiskowo - sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (2018-2019)

Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem hali widowiskowo - sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2018-2019)

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku zmienioną Uchwałą nr XXVII/186/08, Uchwałą nr XII/71/11 W sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnych w trwały zarząd, Powiatowe  Centrum Sportu w Tczewie informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019  hali sportowej  z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz imprez pozasportowych takich jak wystawy, targi itp. Dysponujemy również salką gimnastyczną z lustrami z przeznaczeniem na zajęcia fitness, tańca, itp.

czytaj całość: Ogłoszenie o zamiarze oddania w najem hali widowiskowo - sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie (rok szkolny 2018-2019)

Wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne - działka nr 18/6 położona w Gniewie

GG-GN.6845.1.6.2015.JS                                                            

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tczewskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości:

 wykaz

niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne

czytaj całość: Wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne - działka nr 18/6 położona w Gniewie

Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"

Powiat Tczewski na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i realizacji projektu określonego w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie pod nazwą: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”, numer naboru RPPM.05.04.01-IZ.00-22-001/18, realizowanego w ramach poddziałania 5.4.1 – Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego"

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwraty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publiczznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do artykułu. 

czytaj całość: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w 2019 roku

Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok, Rada Powiatu Tczewskiego zaplanowała środki na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości 10.000 zł.

czytaj całość: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w 2019 roku

Zgodnie z uchwałą Nr 6/23/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji elektronicznej oraz do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej.
Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2019 roku

Zgodnie z uchwałą Nr 6/25/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji elektronicznej oraz do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej.

Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2019 roku

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Przedmiotem konkursu było wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia  2023 roku.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama