Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie  przyjmuje  oferty   na rok szkolny 2018/2019 na wynajem powierzchni użytkowej w budynku szkoły w celu zainstalowania automatu do napojów  gorących, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października  2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.  

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów gorących w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie  przyjmuje  oferty   na rok szkolny 2018/2019 na wynajem lokali użytkowych  z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne, od poniedziałku do piątku do godz. 20.30  zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą
Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba przy ul. Gdańskiej 17 w Tczewie  przyjmuje  oferty   na rok szkolny 2018/2019 od poniedziałku do czwartku do godz. 20.30. na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na gry zespołowe i  zajęcia sportowe, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną UchwałąNr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu lokali użytkowych w II LO w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10 przyjmuje oferty na rok  szkolny 2018/2019 na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie możliwości wynajmu lokali użytkowych w II LO w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Ogłoszenie w sprawie wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży napojów i słodyczy w II LO w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Zgodnie z Uchwalą NR XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/186/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XII/71/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego przy ul. Królowej Marysieńki 10 w Tczewie przyjmuje oferty na wynajem powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do napojów i słodyczy w roku szkolnym 2018/2019.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie wynajmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatu do sprzedaży napojów i słodyczy w II LO w Tczewie (rok szkolny 2018/2019)

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 3 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089)

zawiadamia, że w związku z prowadzoną sprawą nr WB.6740.1.49.2018 dnia 29 czerwca 2018 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do budynku gospodarczego przeznaczonego do hodowli drobiu (o nr ewid. 499) i do budynku gospodarczego (o nr ewid. 112) na terenie działek nr 17/3 i 18/5 obręb ewidencyjny Turze [0022] jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tczew, dnia 3 lipca 2018 r.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 3 lipca 2018 r.

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

informatyk wsparcie informatyczne usługi it/a>