Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 

Naczelnik:         Zbigniew Urban
                          Tel. (58) 77 34 833
                          e-mail: zbigniew.urban@powiat.tczew.pl

Zastępca:          Brygida Zacholla
                          Tel. (58) 77 34 831
                          e-mail: komunikacja@powiat.tczew.pl

Lokalizacja:       ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
                          Pokój 33,parter

Kompetencje i zadania

 1. Wydział Komunikacji prowadzi sprawy dotyczące rejestracji i ewidencji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i ich nadzoru, wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne dla mieszkańców i jednostek z terenu Powiatu Tczewskiego.
 2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
  • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów,
  • wyrejestrowywanie pojazdów oraz czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
  • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w razie ich utraty lub zniszczenia,
  • wydawanie zgody na nadanie nr ramy, nadwozia/podwozia lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
  • dokonywanie wpisów (lub wydawanie nowych dokumentów) wynikających ze wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
  • zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego lub stacje diagnostyczne,
  • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zgłoszeń o zbyciu zarejestrowanych pojazdów,
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami /praw jazdy, oraz pozwoleń do kierowania tramwajami/,
  • wydawanie nowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z uwagi na zaminę danych w nich zawartych oraz wydawanie ich wtórników w razie ich utraty lub zniszczenia,
  • wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej, w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia,
  • wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia ich kwalifikacji,
  • zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
  • przeprowadzanie egzaminów ze znajomości zasad prowadzenia transportu drogowego taksówką,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz nadzór nad tymi ośrodkami,
  • wydawanie legitymacji instruktorów nauki jazdy,
  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad tymi stacjami,
  • wydawanie uprawnień dla diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Spis spraw

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Egzaminy taxi

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Międzynarodowe prawo jazdy

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez policję

Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych

Rejestracja ( przerejestrowanie ) używanego pojazdu

Rejestracja pierwsza nowego pojazdu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

Wydanie, wtórnik, wymiana pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

Wyrejestrowanie pojazdu (KASACJA, KRADZIEŻ, WYWÓZ Z KRAJU)

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu

Zawiadomienie o zbyciu, (SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ) pojazdu

Zezwolenie na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

Zdawalność osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-10)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-19 09:37:18)
Modyfikujący:
Zbigniew urban (2016-02-29 14:59:50)
Odpowiedzialny za treść:
Zbigniew Urban
2012-07-19 09:37:18 Utworzenie
Krzysztof Kuczyński
2013-01-30 10:31:04 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-04-22 13:24:28 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-15 11:20:50 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2013-05-16 11:34:07 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-08-11 07:32:06 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-05 13:00:13 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-05 13:13:55 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-05 13:17:19 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-18 14:24:14 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-22 13:14:42 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-09-22 13:17:50 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-10-17 08:43:08 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2014-10-17 08:48:20 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
2016-02-29 14:59:50 Modyfikacja
Krzysztof Kuczyński
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Krzysztof Kuczyński
Wytwarzający/Odpowiadający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-10)
Wprowadzający:
Krzysztof Kuczyński (2012-07-19 09:37:18)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

informatyk wsparcie informatyczne usługi it/a>