Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 Naczelnik:         Wacław Pobłocki
                         Tel. (58) 77 34 839
                         e-mail: geodezja@powiat.tczew.pl

Zastępca:          Barbara Mikołajczyk
                        Tel. (58) 77 34 849
                        e-mail: gospodarka@powiat.tczew.pl

 Lokalizacja:       Tczew, ul. Piaskowa 2
                         Pokoje: parter 17 – 26
                         piętro 127-132 

Kompetencje:   Wydział   Geodezji   i   Gospodarki   Nieruchomościami   zajmuje  się   gospodarowaniem nieruchomościami oraz  wykonywaniem  zadań  państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów
i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; koordynacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym  bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapa ewidencji gruntów, mapa zasadnicza).

Spis spraw

1. Zbywanie nieruchomości – sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste.

2. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

3. Udzielanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

4. Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użytkowanie.

5. Ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

7. Nieodpłatne przyznanie działki rolnej, przydzielonej do użytkowania osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia rentowe.

8.Wywłaszczenie nieruchomości.

9. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

10. Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości – art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

11. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – art. 125 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

12. Przekazywanie materiałów do Ośrodka.

13. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

14. Udostępnianie danych zasobu – Ośrodek.

15. Koordynacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

16. Wydawanie wypisów i wyrysów.

17. Udostępnianie danych zasobu - Ewidencja.

18. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

19. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Klaudia Kowalska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Klaudia Kowalska (2013-02-25)
Wprowadzający:
Klaudia Kowalska (2013-02-26 14:09:42)
Modyfikujący:
Piotr Kujawski (2017-03-23 13:29:51)
Odpowiedzialny za treść:
Wacław Pobłocki
2013-02-26 14:09:42 Utworzenie
Klaudia Kowalska
Moderator: ()
2013-02-26 14:39:30 Modyfikacja
Klaudia Kowalska
Moderator: ()
2014-07-15 10:04:44 Modyfikacja
Klaudia Kowalska
Moderator: ()
2014-07-17 11:19:13 Modyfikacja
Klaudia Kowalska
Moderator: ()
2014-07-17 11:38:38 Modyfikacja
Klaudia Kowalska
Moderator: ()
2014-07-18 09:44:33 Modyfikacja
Klaudia Kowalska
Moderator: ()
2017-03-23 13:29:51 Modyfikacja
Klaudia Kowalska
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Klaudia Kowalska
Wytwarzający/Odpowiadający:
Klaudia Kowalska (2013-02-25)
Wprowadzający:
Klaudia Kowalska (2013-02-26 14:09:42)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

informatyk wsparcie informatyczne usługi it/a>