Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wydział Budownictwa

 

Naczelnik:        mgr Sylwia Brange

                          tel. (58) 77 34 887
                          e-mail starostwo@powiat.tczew.pl

Zastępca:           ------------------

Kontakt:            tel. (58) 77 34 895        

Lokalizacja:       83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
                           Pokój/e 122-125, 1 piętro

Kompetencje

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. sporządzanie sprawozdań dotyczących ruchu budowlanego w powiecie,
 2. współpraca przy sporządzaniu studiów, analiz, koncepcji i programów w celu określenia uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej,
 3. gromadzenie kopii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez organy gminy,
 4. wydawanie i odmowa wydania pozwoleń na budowę,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wnoszenie sprzeciwu oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce i wnoszenie sprzeciwu oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 7. zatwierdzanie projektów budowlanych,
 8. prowadzenie rejestrów spraw rozpatrywanych w Wydziale i archiwizowanie dokumentacji,
 9. przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu,
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane,
 11. kontrola zadań wykonywanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną przekazanych porozumieniem w zakresie prawa budowlanego,
 12. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
 13. przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
 14. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu wykopaliska lub znalezieniu przedmiotu archeologicznego i powiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,
 15. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa,
 16. wyznaczanie społecznych opiekunów zabytków,
 17. kontrola dokumentacji technicznej w zakresie prawa budowlanego,
 18. współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,
 19. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 20. wydawanie zaświadczeń o stanie realizacji robót,
 21. wydawanie zaświadczeń o zaawansowaniu budowy,
 22. poświadczenie wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 23. rejestracja dzienników budowy,
 24. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji z urzędu lub na wniosek strony,
 25. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach z zakresu działania Wydziału zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
 26.  wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
 27. przekazywanie informacji do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego w formie kopii wydanych przez Wydział decyzji lub kopii otrzymanych zawiadomień o: pozwoleniu na budowę, rozbiórce obiektu budowlanego,
 28. opiniowanie rozwiązań przyjętych w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin w porozumieniu z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Inwestycji i Remontów oraz Powiatowym Zarządem Dróg,
 29. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w porozumieniu z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, z Wydziałem Inwestycji i Remontów oraz Powiatowym Zarządem Dróg,
 30. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w porozumieniu z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, z Wydziałem Inwestycji i Remontów oraz Powiatowym Zarządem Dróg.
 31. Udzielanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustytuowanie działając z upoważnienia Ministra;

Spis spraw

1. Wydawanie pozwoleń na budowę

2. Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę

3. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

4.Przyjmowanie zgłoszeń robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

5. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

6. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

7. Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania

8. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

9. Poświadczanie wniosków o dodatek mieszkaniowy

10. Wydawanie zaświadczeń o stanie zaawansowania robót budowlanych

11. Zatwierdzanie projektów budowlanych

12. Rejestracja dzienników budowy

13. Zatwierdzanie projektów zamiennych

14. Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej

15. WNIOSEK z informacją dotyczącą odkryć przedmiotów zabytkowych i wykopalisk oraz znalezieniu przedmiotu archeologicznego

16. Wniosek o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych


 

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Paweł Olejnik
Wytwarzający/Odpowiadający:
Paweł Olejnik (2019-10-04)
Wprowadzający:
Sylwia Brange (2012-07-18 14:42:01)
Modyfikujący:
Paweł Olejnik (2019-10-04 13:18:54)
Odpowiedzialny za treść:
Sylwia Brange
2012-07-18 14:42:01 Utworzenie
Sylwia Brange
2012-07-18 15:23:30 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 08:45:07 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 08:47:26 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 09:01:45 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 09:03:47 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 11:04:35 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 11:13:07 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 11:19:32 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 11:31:02 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 11:37:09 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 11:43:36 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 11:59:00 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 12:05:50 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 12:11:05 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 12:19:13 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 12:23:44 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 12:27:32 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-07-19 12:36:26 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 13:06:21 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 13:58:16 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 14:01:08 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 14:15:34 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 14:28:08 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 14:31:37 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 14:42:18 Modyfikacja
Sylwia Brange
2012-09-27 14:51:44 Modyfikacja
Sylwia Brange
2013-09-05 09:50:28 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2013-09-05 10:52:14 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2013-11-20 11:38:47 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2013-11-20 13:40:44 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2013-12-31 10:41:23 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2014-10-10 10:58:02 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2015-10-23 10:59:41 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2015-10-23 11:03:21 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2015-10-23 12:57:16 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2015-10-23 13:05:56 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2015-10-23 13:40:48 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2017-01-17 10:08:43 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2017-01-24 08:15:28 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2017-08-03 11:30:48 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2018-02-19 10:49:41 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2018-02-19 12:37:21 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2018-02-19 12:45:39 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-01-04 14:24:31 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-01-21 14:13:29 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-01-22 13:25:45 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-03-12 07:53:32 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-06-03 13:46:23 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-07-09 10:14:03 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-07-10 14:32:32 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-08-20 10:46:03 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-10-04 13:15:05 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-10-04 13:17:28 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
2019-10-04 13:18:54 Modyfikacja
Sylwia Brange
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Paweł Olejnik
Wytwarzający/Odpowiadający:
Paweł Olejnik (2019-10-04)
Wprowadzający:
Sylwia Brange (2012-07-18 14:42:01)

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama