Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

 

Nazwa i forma prawna spółki

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą 83 - 110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58, Nr KRS 0000386185.

Spółka Szpitale Tczewskie S.A. powstała w wyniku  przekształcenia Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - Nr KRS 0000306925.

Struktura własności
100% akcji posiada Powiat Tczewski

ORGANY SPÓŁKI
1.      Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: ZARZĄD
Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.

Skład Zarządu:

Maciej Bieliński - Prezes Zarządu

Prokurenci:

Mirosław Tomasz Trocha

Alicja Maria Fryza

 

2.     Organ nadzoru: RADA NADZORCZA
Skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji (od 28.02.2019):
1.Andrzej Czapiewski - członek Rady Nadzorczej 
2.Tomasz Bojar-Fijałkowski – członek Rady Nadzorczej
3.Rafał Arkadiusz Etmański- sekretarz Rady Nadzorczej

Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest wykonywanie zadań w zakresie:
1) 86,,, Opieka Zdrowotna
2) 56,1,, Restauracje i Pozostałe Placówki Gastronomiczne
3) 56,2,, Przygotowywanie Żywności Dla Odbiorców Zewnętrznych (Catering) i Pozostała Gastronomiczna Działalność Usługowa
4) 56,3,, Przygotowywanie i Podawanie Napojów
5) 77,1,, Wynajem i Dzierżawa Pojazdów Samochodowych, z Wyłączeniem Motocykli
6) 81,1,, Działalność Pomocnicza Związana z Utrzymaniem Porządku w Budynkach
7) 81,2,, Sprzątanie Obiektów
8) 18,1,, Drukowanie i Działalność Usługowa Związana z Poligrafią
9) 38,1,, Zbieranie Odpadów
10) 38,2,, Przetwarzanie i Unieszkodliwianie Odpadów
11) 38,3,, Odzysk Surowców
12) 45,2,, Konserwacja i Naprawa Pojazdów Samochodowych, z Wyłączeniem Motocykli
13) 46,46,,Sprzedaż Hurtowa Wyborów Farmaceutycznych i Medycznych
14) 47,11,, Sprzedaż Detaliczna Prowadzona w Niewyspecjalizowanych Sklepach z Przewagą Żywności, Napojów i Wyrobów Tytoniowych
15) 47,19,, Pozostała Sprzedaż Detaliczna Prowadzona w Niewyspecjalizowanych Sklepach
16) 47,62,, Sprzedaż Detaliczna Gazet i Artykułów Piśmiennych Prowadzona w Wyspecjalizowanych Sklepach
17) 47,74,, Sprzedaż Detaliczna Wyrobów Medycznych, Włączając Ortopedyczne, Prowadzona w Wyspecjalizowanych Sklepach
18) 47,73,, Sprzedaż Detaliczna Wyrobów Farmaceutycznych Prowadzona w Wyspecjalizowanych Sklepach
19) 47,91,, Sprzedaż Detaliczna Prowadzona Przez Domy Sprzedaży Wysyłkowej lub Internet
20) 49,31,, Transport Lądowy Pasażerski, Miejski i Podmiejski
21) 52,10,B, Magazynowanie i Przechowywanie Pozostałych Towarów
22) 52,21,Z, Działalność Usługowa Wspomagająca Transport Lądowy
23) 55,1,, Hotele i Podobne Obiekty Zakwaterowania
24) 58,13,, Wydawanie Gazet
25) 58,14,, Wydawanie Czasopism i Pozostałych Periodyków
26) 58,19,, Pozostała Działalność Wydawnicza
27) 68,2,, Wynajem i Zarządzanie Nieruchomościami Własnymi lub Dzierżawionymi.
Niepublikowane w BIP
Informacje nieudostępnione w BIP są do wglądu w Zarządzie Spółki, w jej siedzibie lub na stronie internetowej Szpitali Tczewskich S.A. www.szpitaletczewskie.pl

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Alicja Szczepińska-Mian (2012-09-25 09:44:30)
Modyfikujący:
Alicja Szczepińska-Mian (2019-06-24 14:15:17)
Odpowiedzialny za treść:
Alicja Szczepińska-Mian
2012-09-25 09:44:30 Utworzenie
Alicja Szczepińska-Mian
2012-09-25 10:04:40 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
2015-01-26 09:02:02 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2015-05-28 09:53:50 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2015-10-16 12:18:57 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2016-01-13 09:41:18 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2016-03-03 10:23:47 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2016-03-03 10:27:07 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2016-04-04 12:46:57 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2016-05-17 11:13:26 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2017-02-03 14:25:01 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2017-02-24 12:06:20 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2017-03-03 11:38:39 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2017-03-17 10:04:47 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2017-07-05 12:53:19 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2017-07-05 12:54:37 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2017-10-11 14:51:07 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2018-01-30 13:31:22 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2019-03-06 14:47:57 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
2019-06-24 14:15:17 Modyfikacja
Alicja Szczepińska-Mian
Moderator: ()
Wprowadzający:
Alicja Szczepińska-Mian (2012-09-25 09:44:30)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama