Zgłoszenie budowy nr WB.6743.5.43.2020

Zgłoszenie budowy z dnia: 2020-05-06

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Katarzyna Boleska

Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa domu jednorodzinnego na terenie działki nr 2020/7, obręb ewidencyjny Stanisławie [0017], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2]

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:


Zgłoszenie budowy z dnia: 2020-05-06

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Katarzyna Boleska

Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa domu jednorodzinnego na terenie działki nr 2020/7, obręb ewidencyjny Stanisławie [0017], jednostka ewidencyjna Tczew – G [221406_2]

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: