zgłoszenie budowy nr 6743.5.4.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-17

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Spółdzielnia Mieszkaniowa lokatorsko – Własnościowa „Talizman” w Turzy przy ul. Leśnej 10

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie działki nr 397/2 przy ul. Leśnej 11 w miejscowości Turze,  gm. Tczew

 Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: Inwestor wycofał wniosek 19.01.2017

czytaj całość: zgłoszenie budowy nr 6743.5.4.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.5.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-17

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Talizman”

Adres i opis projektowanego obiektu: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie działki nr 397/1 przy ul. Leśnej 10 w miejscowości Turze, gmina Tczew.

Data wniesienia sprzeciwu: -

Wniosek wycofany przez Inwestora w dniu 19.01.2017 roku.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.5.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.6.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-01-17

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Spółdzielnia Mieszkaniowa Talizman

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, dz. nr 397/3, obręb Turze, gm. Tczew

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 19.01.2017 - wycofanie wniosku

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.6.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.23.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-03-07

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Anna Łakomy

Adres i opis projektowanego obiektu: Tczew, ul. Żeromskiego 6A, dz. nr 584/1 obręb 9; przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Data wniesienia sprzeciwu: dnia 4 maja 2017 r.

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: -

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.23.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.25.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-03-28

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Mariusz Odya

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 166/15, obręb Boroszewo, gmina Tczew; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Data wniesienia sprzeciwu: -

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: dnia 16 maja 2017 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.25.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.26.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-04-03

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Małgorzata Chróścicka

Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa okna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na ternie działki nr 162 (obręb 6) przy ul. Stefana Batorego 5 w Tczewie.

Data wniesienia sprzeciwu: 24 kwietnia 2017 roku.

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu:

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.26.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.24.2017 z dnia 21-03-2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-03-21

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Domicela i Łukasz Wentowie

Adres i opis projektowanego obiektu: budowa budynku jednorodzinnego dz. 140/42 Lubiszewo, gm. Tczew

 Data wniesienia sprzeciwu: BRAK

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 12.04.2017

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.24.2017 z dnia 21-03-2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.33.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-04-26

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Natalia i Przemysław Lejkowscy

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 138/26, obręb Lubiszewo, gmina Tczew; budynek mieszkalny jednorodzinny

Data wniesienia sprzeciwu:

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 18.05.2017 r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.33.2017

ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.34.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-04-28

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Henryk Szczepański

Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego dz. 62 obr. 1 w Tczewie

Data wniesienia sprzeciwu: brak

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 19.05.2017r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE BUDOWY NR WB.6743.5.34.2017

ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.37.2017

Zgłoszenie budowy z dnia: 2017-05-19

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Katarzyna Trojanowska

Adres i opis projektowanego obiektu: dz. nr 163/23, obręb Turze Nr 0022, gmina Tczew; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Data wniesienia sprzeciwu:Brak

Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 12.06.2017r.

czytaj całość: ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.37.2017

Net P.C. - Programujemy Przyszłość. Aplikacje internetowe, portale, systemy zarządzania treścią.