ZGŁOSZENIE NR WB.6743.5.16.2016

Zgłoszenie budowy z dnia: 2016-02-05

Imię i nazwisko / nazwa inwestora: Natalia Alama

Adres i opis projektowanego obiektu: ul. Romana Klima w Tczewie, dz. nr 56/5 obręb 12; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Data wniesienia sprzeciwu:

Dnia 4 marca 2016 r. wniosek został wycofany.