Oświadczenia majątkowe do roku 2016 znajdują się w zakładce Rada Powiatu IV kadencji oraz Rada Powiatu V kadencji pod sylwetkami radnych