Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu tczewskiego

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu tczewskiego

 

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.), Starosta Tczewski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi, które obejmuje w szczególności:

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, z zakresu praw dziecka, z zakresu praw pacjenta, z zakresu ubezpieczeń społecznych, z zakresu prawa pracy, z zakresu prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu Tczewskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tczewskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie.

 

Lista nieodpłatnego poradnictwa będzie podlegała ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Tczewskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.