Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego - Marek Modrzejewski

oświadczenie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.


Załączniki