Uchwała Nr XLII/304/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2017


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2017

Załączniki