Uchwała Nr XLII/303/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2017 rok


Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2017 rok

Załączniki