Uchwała Nr XXV/190/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży

 

Załączniki