Uchwała Nr XIV/107/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026


Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grunia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026

 

Załączniki