Wniosek Nr 6/2016 złożony przez Radną Emilię Rzeniecką w dniu 31 sierpnia 2016 roku

W sprawie:

budowy chodnika w miejscowości Turze.

Data zgłoszenia interpelacji: 2016-08-31

Data uzyskania odpowiedzi: 2016-09-16