Wniosek Nr 4/2016 złożony przez Radnego Piotra Odya w dniu 23 sierpnia 2016 roku

W sprawie:

przebudowy drogi w Czatkowach.

Data zgłoszenia interpelacji: 2016-08-23

Data uzyskania odpowiedzi: 2016-09-09