Interpelacja Nr 2/2016 zgłoszona przez Radnego Krzysztofa Kordę podczas XV Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 29 lutego 2016 roku.

W sprawie:

budynku znajdującego się przy ulicy Wąskiej 52a w Tczewie

Data zgłoszenia interpelacji: 2016-02-29

Data uzyskania odpowiedzi: 2016-02-08