Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Uchwała Nr 147/584/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego do dokonywania w 2014 roku zmian w planie finansowym jednostki

czytaj całość: Uchwała Nr 147/584/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 147/585/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2014 roku

czytaj całość: Uchwała Nr 147/585/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 147/586/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budzetowych w 2014 roku

czytaj całość: Uchwała Nr 147/586/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 148/587/14 z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2014 rok

czytaj całość: Uchwała Nr 148/587/14 z dnia 9 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 148/588/14 z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty klubów sportowych o przyznanie dotacji celowej na prowadzenie statutowej działalności sportowej w roku 2014

czytaj całość: Uchwała Nr 148/588/14 z dnia 9 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 149/589/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne

czytaj całość: Uchwała Nr 149/589/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 149/590/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne

czytaj całość: Uchwała Nr 149/590/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 149/591/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zaięgu co najmniej wojewódzkim

czytaj całość: Uchwała Nr 149/591/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 149/592/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Tczewskiego dla klubów sportowych na prowadzenie działalności statutowej

czytaj całość: Uchwała Nr 149/592/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 150/593/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego

czytaj całość: Uchwała Nr 150/593/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama