Wniosek Nr 156/13

Od:

Komisji  Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Rozważenia możliwości utworzenia filii Ogniska Wychowawczego w innych częściach miasta Tczewa lub powiatu.

Data złożenia: 2013-05-06

Data przekazania: 2013-05-07