Wniosek Nr 155/13

Od:

Komisji  Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Rozważenia możliwości przekazania do dyspozycji Powiatowego Centrum Rodzinie kwoty 2,5% środków na obsługę zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data złożenia: 2013-05-06

Data przekazania: 2013-05-06