Wniosek Nr 154/13

Od:

Komisji  Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

 Rozważenia możliwości zatrudnienia koordynatora ds. rodzin zastępczych biorąc pod uwagę, że dotychczasowy jeden etat jest niewystarczający.

Data złożenia: 2013-05-06

Data przekazania: 2013-05-06