Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Uchwała Nr 108/419/13 z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu "Zmieniamy naszą szkołę!", w ramach projektu IX, poddziałanie 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

czytaj całość: Uchwała Nr 108/419/13 z dnia 14 marca 2013 r.

Uchwała Nr 108/421/13 z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem"

czytaj całość: Uchwała Nr 108/421/13 z dnia 14 marca 2013 r.

Uchwała Nr 109/422/13 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2012 rok

czytaj całość: Uchwała Nr 109/422/13 z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr 109/423/13 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień
31 grudnia 2012 roku

czytaj całość: Uchwała Nr 109/423/13 z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr 109/425/13 z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z i nnych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim

czytaj całość: Uchwała Nr 109/425/13 z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr 110/426/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Powiatowego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy

czytaj całość: Uchwała Nr 110/426/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 110/427/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do występowania w imieniu Powiatu Tczewskiego z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy robót, realizowanych w ramach inwestycji, pn.: Odbudowa Zabytkowej części Mostu Tczewskiego

czytaj całość: Uchwała Nr 110/427/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 110/428/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2013 roku

czytaj całość: Uchwała Nr 110/428/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama