Uchwała Nr XXXV/223/13 z dnia 21 maja 2013 roku

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2012 rok


Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2012 rok

Załączniki