Uchwała Nr XXXIX/257/13 z dnia 29 października 2013 roku

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia
2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.


Załączniki