Uchwała Nr XLI/275/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasną z upływem roku budżetowego 2013.


Załączniki