Uchwała Nr XLI/273/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.


Załączniki