Wniosek nr - 119/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o podjęcie działań w kierunku zmniejszenia dysproporcji wynagrodzeń pomiędzy pracownikami PCPR, a innymi jednostkami budżetowymi.

Data wpływu: 2012-04-05            

Data przekazania: 2012-04-05