Wniosek nr - 113/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o potrzebę dokonania analizy możliwości podłączenia w oddziale Domu Dziecka w Narkowach systemu połączenia internetowego, likwidacji odpływu wód opadowych powodujących zalania pomieszczeń piwnicznych oraz analizy rozwiązania problemu chodzenia dzieci i młodzieży ulicą w związku z brakiem chodnika co powoduje realne zagrożenie życia i zdrowia.

Data wpływu: 2012-03-13            

Data przekazania: 2012-03-26