Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wniosek nr - 111/12

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Wniosek Komisji informujący o przychylności do propozycji wprowadzenia nowych kierunków w 2012/2013 roku przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Edukacji z poniższymi uwagami:

  • konieczność organizacji spotkania Dyrektorów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich celem rozmów negocjacyjnych by w obu szkołach nabór na kierunek technik turystyki dostosować kryterium wyników egzaminacyjnych;
  • by w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych był kontynuacją zlikwidowanego zawodu technik organizacji usług gastronomicznych;
  • zbędność otwarcia kierunku sprzedawcy w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, ponieważ wystarczająca rekrutacja w tym zawodzie odbywa się w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie oraz w ZSP w Pelpinie.

Data wpływu: 2012-01-23            

Data przekazania: 2012-01-24

czytaj całość: Wniosek nr - 111/12

Wniosek nr - 112/12

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Wniosek Komisji o przyznanie wyróżniającemu się Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Tczewie 7 oddziałów na lata 2012/2013 w związku z przygotowywanymi założeniami do polityki oświatowej.

Data wpływu: 2012-01-23            

Data przekazania 2012-01-24

czytaj całość: Wniosek nr - 112/12

Wniosek nr - 113/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o potrzebę dokonania analizy możliwości podłączenia w oddziale Domu Dziecka w Narkowach systemu połączenia internetowego, likwidacji odpływu wód opadowych powodujących zalania pomieszczeń piwnicznych oraz analizy rozwiązania problemu chodzenia dzieci i młodzieży ulicą w związku z brakiem chodnika co powoduje realne zagrożenie życia i zdrowia.

Data wpływu: 2012-03-13            

Data przekazania: 2012-03-26

czytaj całość: Wniosek nr - 113/12

Wniosek nr - 114/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnioskuje o podjęcie działań po okresie zimowym celem likwidacji zawilgoceń oraz zwiększenia siły grzewczej w pokoju orzeczeń.

Data wpływu: 2012-03-13            

Data przekazania: 2012-03-13

czytaj całość: Wniosek nr - 114/12

Wniosek nr - 115/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnioskuje o dokonanie analizy wysokości środków na szkolenia pracowników. Szkolenia winny mieć oddziaływanie motywacyjne i merytorycznie uzasadnione co może mieć wpływ na zmniejszenie zbyt dużej rotacji kadr w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Data wpływu: 2012-03-13            

Data przekazania: 2012-03-13

czytaj całość: Wniosek nr - 115/12

Wniosek nr - 116/12

Od:

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Wniosek do Zarządu o połączenie środków przeznaczonych dla podmiotów publicznych i niepublicznych w jedną grupę tak, aby można było wesprzeć choćby jedno zadanie w minimalnej wysokości 5 tysięcy złotych , ww. wniosek dotyczy konserwacji kościoła w Wielkich Walichnowach jako, że po raz drugi byłby odrzucony Komisja proponuje zaopiniować pozytywnie. Można rozważyć powtórnie złożenie wniosku, który byłby rozpatrywany wg nowej uchwały Rady.

Data wpływu: 2012-03-26            

Data przekazania: 2012-03-26

czytaj całość: Wniosek nr - 116/12

Wniosek nr - 117/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o podjęcie działań mających na celu bezwzględne dotrzymanie terminu dostawczego Szpitala (do 2016 roku) oraz podjęcia działań w celu pozyskania od samorządów powiatu środków na zakup lampy do sali operacyjnej typu LED.

Data wpływu: 2012-04-05            

Data przekazania: 2012-04-05

czytaj całość: Wniosek nr - 117/12

Wniosek nr - 118/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o dokonanie wspólnie z Zarządem Spółki Tczewskie Szpitale SA analizy możliwości wydzielenia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych na terenie parkingu przy tzw. "białym domku" i umożliwienie wjazdu niepełnosprawnym.

Data wpływu: 2012-04-05            

Data przekazania: 2012-04-05

czytaj całość: Wniosek nr - 118/12

Wniosek nr - 119/12

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o podjęcie działań w kierunku zmniejszenia dysproporcji wynagrodzeń pomiędzy pracownikami PCPR, a innymi jednostkami budżetowymi.

Data wpływu: 2012-04-05            

Data przekazania: 2012-04-05

czytaj całość: Wniosek nr - 119/12

Wniosek nr - 120/12

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do :

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie: 

Wniosek Komisji w sprawie wyrażenia zgody oraz zatwierdzenia przez Zarząd projektu pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej e-learningowych zajęć logopedycznych oraz wnioskuje o ich dofinansowanie.

Data wpływu: 2012-04-26            

Data przekazania: 2012-04-26

czytaj całość: Wniosek nr - 120/12

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama