Uchwała Nr XXVI/161/12 z dnia 25 września 2012 roku


Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Załączniki