Uchwała Nr XXV/155/12 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.


Załączniki