Uchwała Nr XXIV/150/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.


Załączniki