Uchwała Nr XXIV/145/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok.


Załączniki