Uchwała Nr XXI/126/12 z dnia 27 marca 2012 roku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.


Załączniki