Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wniosek nr - 31/11

Od:

Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o przedstawienie szczegółowej, pisemnej informacji na temat okoliczności i kosztów nabycia nieruchomości od Predom Metrix, realizacji inwestycji oraz stanu technicznego i kosztów remontów obecnej siedziby Starostwa Powiatowego.

Data wpływu: 2011-03-08            

Data przekazania: 2011-03-08

czytaj całość: Wniosek nr - 31/11

Wniosek nr - 32/11

Od:

Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu tczewskiego, położonej przy ul. Armii Krajowej.

Data wpływu: 2011-03-08            

Data przekazania: 2011-03-08

czytaj całość: Wniosek nr - 32/11

Wniosek nr - 33/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja informuje, iż organizacje ubiegające się o dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych na kolejny rok w ramach środków Wydziału Edukacji, Promocji Kultury i Sportu winny złożyć: - do dnia 15 listopada poprzedzającego roku; - na wniosku opracowanym wcześniej przez Wydział Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu. Złożone wnioski rozpatrywać będzie powołana komisja w skład której wchodzić będą członkowie Zarządu Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i promocji Rady Powiatu Tczewskiego oraz pracownicy Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu.

Data wpływu: 2011-03-18            

Data przekazania: 2011-03-18

czytaj całość: Wniosek nr - 33/11

Wniosek nr - 34/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o zweryfikowanie kalendarza imprez kulturalno-sportowych z uwagą o nie dofinansowaniu imprez komercyjnych. Szczególnie zalecany byłby wybór najważniejszych imprez, w których promowany jest powiat i jego struktury.

Data wpływu: 2011-03-18            

Data przekazania: 2011-03-18

czytaj całość: Wniosek nr - 34/11

Wniosek nr - 35/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji               Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi aby Zespół Redakcyjny ,,Życia Powiatu" podejmował ostateczną decyzję w sprawie materiałów redakcyjnych kolejnych numerów informatora w celu uniknięcia chęci nadmiernej autopromocji.

Data wpływu: 2011-03-18            

Data przekazania: 2011-03-18

czytaj całość: Wniosek nr - 35/11

Wniosek nr - 36/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja proponuje, aby przy opracowaniu Strategii Promocji Powiatu Tczewskiego zastosować metodę SWOT, która byłaby wstępną analizą do potrzeby opracowania strategii oraz przygotować harmonogram zadań.

Data wpływu: 2011-03-18            

Data przekazania: 2011-03-18

czytaj całość: Wniosek nr - 36/11

Wniosek nr - 37/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do: Zarządu Powiatu Tczewskiego.

W sprawie:

Komisja wnosi o dokonanie zmian szaty graficznej oraz zawartości strony internetowej Powiatu Tczewskiego.

Data wpływu: 2011-03-18            

Data przekazania: 2011-03-18

czytaj całość: Wniosek nr - 37/11

Wniosek nr - 38/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o zebranie i przekazanie informacji na temat powiatowych placówek oświatowych zawierających wykaz: ilości uczniów i profil kształcenia; kadry pedagogicznej (ilość i etatowość); pracowników administracji i obsługi ( ilość i etatowość).

Data wpływu: 2011-03-18            

Data przekazania: 2011-03-18

czytaj całość: Wniosek nr - 38/11

Wniosek nr - 39/11

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja uważa, iż należy położyć większy nacisk na edukacyjno - informacyjne działania dotyczące zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych w Powiecie Tczewskim.

Data wpływu: 2011-03-28            

Data przekazania: 2011-03-28

czytaj całość: Wniosek nr - 39/11

Wniosek nr - 40/11

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej              

Do: Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja przegłosowała ilość proponowanych wariantów zmiany własnościowej spółki TCZ, za trzema przedstawionymi propozycjami (5 głosów za, 1 wstrzymujący).

Data wpływu: 2011-03-28            

Data przekazania: 2011-03-28

czytaj całość: Wniosek nr - 40/11

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama