Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wniosek nr - 21/11

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej      

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnioskuje o większy nacisk na edukacyjno-informacyjne działania dotyczące zdrowotnych programów edukacyjno profilaktycznych realizowanych w Powiecie Tczewskim.

Data wpływu: 2011-02-28           

Data przekazania: 2011-02-28

czytaj całość: Wniosek nr - 21/11

Wniosek nr - 22/11

Od:

 Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej      

Do:

Zarządu  Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnioskuje o niezwłoczne wspólne działania Starostwa z Urzędem Miejskim w Tczewie w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez TCZ i inne podmioty ochrony zdrowia, mając na względzie przydzielanie kontraktów przez NFZ. Ostatnie rozstrzygnięcia konkursowe w szczególności na opiekę nocną i hospicyjną budzą poważne obawy na jakościowe i ilościowe zabezpieczenie tych usług dla mieszkańców naszego Powiatu.

Data wpływu 2011-02-28

Data przekazania 2011-02-28

czytaj całość: Wniosek nr - 22/11

Wniosek nr - 23/11

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej      

Do:

Zarządu  Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Dotyczy Komisja wnioskuje realizację uchwały o sprzedaży działki w terminie późniejszym, po uregulowaniu problemów własności działek przylegających.

Data wpływu: 2011-02-28            

Data przekazania: 2011-02-28 

czytaj całość: Wniosek nr - 23/11

Wniosek nr - 24/11

Od:

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2011 rokiem Grzegorza Ciechowskiego w Powiecie Tczewskim.

Data wpływu 2011-02-28            

Data przekazania 2011-02-28

czytaj całość: Wniosek nr - 24/11

Wniosek nr - 25/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie: 

Po dokonaniu analizy informacji na temat Powiatowego kalendarza Imprez Kulturalno-Sportowych, traktując temat jako etap przygotowania Strategii Promocji Powiatu Tczewskiego Komisja wnosi, o przeredagowanie przedstawionego Kalendarza w celu uzyskania większej przejrzystości imprez. Komisja również zobowiązuje się wytypować osoby do współpracy z pracownikami Starostwa w celu przygotowania imprez wspólnie organizowanych z Powiatem.

Data wpływu 2011-03-03            

Data przekazania 2011-03-03 

czytaj całość: Wniosek nr - 25/11

Wniosek nr - 26/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

DW sprawie:

Komisja wnosi o przygotowanie zestawienia zawodów nauczania w poszczególnych szkołach w celu dokonania analizy.

Data wpływu 2011-03-03            

Data przekazania 2011-03-03

czytaj całość: Wniosek nr - 26/11

Wniosek nr - 27/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi pod rozwagę Zarządowi analizę naboru w nowych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych , obowiązujący dotychczas w ilości 33 uczniów. Stan ten nie uwzględnia stanu demograficznego, a szczególnie poziomu nauczania, który w nowoczesnych metodach nauczania uwzględnia mniejsze ilości uczniów. Analizie należy podać również problem przydziału ilości oddziałów przy nowym naborze. Od kilku lat szkolnych ukształtowała się w Powiecie tczewskim tendencja promowania szkół ogólnokształcących, którą trzeba teraz urealnić.

Data wpływu 2011-03-03            

Data przekazania 2011-03-03

czytaj całość: Wniosek nr - 27/11

Wniosek nr - 28/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja proponuje zajęcie się przyszłością budynku po POS przy ul. Czyżykowskiej oraz rozważenie dofinansowania wymiany drzwi tzw. wahadłowych przy głównych drzwiach wyjściowych w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

Data wpływu 2011-03-03            

Data przekazania 2011-03-03

czytaj całość: Wniosek nr - 28/11

Wniosek nr - 29/11

Od:

Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

Dotyczy Komisja wnosi o przesunięcie terminu podjęcia decyzji w sprawie kierunków przekształceń spółki Tczewskie Centrum Zdrowia.

Data wpływu 2011-03-08            

Data przekazania 2011-03-08

czytaj całość: Wniosek nr - 29/11

Wniosek nr - 30/11

Od:

Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto komisja proponuje podjęcie działań umożliwiających elektroniczny dostęp PZD do zasobu map sytuacyjno-wysokościowych, co usprawni prace tej jednostki.

Data wpływu 2011-03-08

Data przekazania 2011-03-08

czytaj całość: Wniosek nr - 30/11

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama